Akreditacije i certifikati

Hrvatska akreditacijska agencija – Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o., Centar za certifikaciju, akreditirano je certifikacijsko tijelo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013. U skladu s Potvrdom o akreditaciji broj 5060 izdanoj od strane Hrvatske akreditacijske agenije, HDKBR d.o.o. je akreditiran za certifikaciju osoba u području nerazornih ispitivanja u skladu s normom HRN EN ISO 9712:2012.

EFNDT – HDKBR ima potpisan multilateralni sporazum MRA s EFNDT-om na temelju kojeg su certifikati izdani u Hrvatskom društvu priznati od strane Europske federacije NDT-a, odnosno priznati su u svim državama čija su nacionalna društva potpisnici tog istog sporazuma.

ICNDT – u  listopadu 2013. potpisan je i sporazum MRA sa ICNDT-om, svjetskom organizacijom, kojim se potvrđuje priznavanje certifikata u skladu sa EN  ISO 9712.

NANDO baza Europske komisije – HDKBR d.o.o. je ovlašten od Ministarstva gospodarstva RH da kao priznata neovisna organizacija obavlja poslove certificiranja osoba za nerazorna ispitivanja nerastavljivih spojeva kod tlačne opreme III i IV kategorije sukladno točki 3.1.3. Dodatka I Pravilnika o tlačnoj opremi (NN 79/16). HDKBR d.o.o. vodi se u popisu pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti tlačne opreme pod evidencijskom oznakom TP/PNO-1/09. 

HDKBR d.o.o. vodi se u NANDO bazi prijavljenih tijela Europske komisije kao priznata neovisna organizacija (RTPO) za postupke ocjenjivanja sukladnosti prema Direktivi 2014/68/EU (PED).