Obnove certifikata

Valjanost certifikata administrativno se produljuje nakon pet godina (bez ispita), a po isteku sljedećih pet kandidat je dužan pristupiti ponovnom ispitu, tj. procesu recertifikacije i tako svakih pet, odnosno deset godina.

Administrativno produljenje

Nužno je dostaviti sljedeće točno ispunjene i ovjerene obrasce (dostupne na ovoj web stranici):

  • prijavu za certifikaciju,
  • potvrdu o radnom iskustvu,
  • potvrdu o očnom pregledu i 
  • jednu fotografiju (3×3,5 cm).

Recertifikacija

Za stjecanje prava na proces recertifikacije, nužno je dostaviti sve gore navedene obrasce.
Ispiti za sve metode 1. i 2. stupnja održavaju se zadnji dan predmetnog obrazovanja. Organiziranje ispita izvan ugovorenog roka ovisi o broju kandidata i posebno se dogovara.

Recertifikacijskom ispitu kandidati mogu pristupiti u bilo kojem terminu ispita bez obzira na metodu koju polažu!

Svaki kandidat može dobiti skriptu potrebnu za pripremu ispita koji polaže, a kolektivni članovi imaju pravo na obnovu znanja uz prethodnu najavu i dogovor.

Primjer produljenja valjanosti certifikata:

Ako je ispit položen 2000. godine:
2005 godine – administrativno produljenje
2010 godine – recertifikacija = polaganje ispita
2015 godine – administrativno produljenje itd.

Scroll to Top