Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja za HDKBR d.o.o. web mjesto

Uvjeti korištenja Posljednje ažurirano: 3. kolovoza 2023.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete i odredbe prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije Tumačenje Riječi čija je početna slova velikim slovima imaju značenja definirana prema sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira pojavljuju li se u jednini ili množini.

Definicije U svrhu ovih Uvjeta i odredbi:

Povezana osoba znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom s drugom stranom, gdje “kontrola” znači posjedovanje 50% ili više udjela, vlasničkog interesa ili drugih vrijednosnih papira s pravom glasa za izbor direktora ili druge upravljačke ovlasti.

Zemlja se odnosi na: Hrvatska

Tvrtka (nazvana “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Naša” u ovom Sporazumu) odnosi se na Hrvatsko društvo za neporušavajuća ispitivanja, Berislavićeva 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.

Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, kao što su računalo, mobilni telefon ili digitalna tableta.

Usluga se odnosi na web mjesto.

Uvjeti i odredbe (također nazvani “Uvjeti”) označavaju ove Uvjete i odredbe koji čine cijeli sporazum između Vas i Tvrtke u vezi s korištenjem Usluge. Ovi uvjeti i odredbe stvoreni su uz pomoć Besplatnog generatora uvjeta i odredbi.

Usluga treće strane društvenih medija znači sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje se mogu prikazivati, uključivati ili činiti dostupnima putem Usluge.

Web mjesto se odnosi na HDKBR d.o.o. web mjesto, dostupno na www.hdkbr-cert.hr

Vi označava osobu koja pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku ili drugo pravno tijelo u ime kojeg takva osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje Ovo su Uvjeti i odredbe koji upravljaju korištenjem ove Usluge i sporazum koji vrijedi između Vas i Tvrtke. Ovi Uvjeti i odredbe utvrđuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovani su Vašim prihvaćanjem i usklađenošću s ovim Uvjetima i odredbama. Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korištenjem Usluge pristajete biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, tada ne smijete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da imate više od 18 godina. Tvrtka ne dopušta osobama mlađim od 18 godina korištenje Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge također su uvjetovani prihvaćanjem i usklađenošću s Pravilima o privatnosti Tvrtke. Naša Pravila o privatnosti opisuju naše politike i postupke u vezi s prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem vaših osobnih podataka prilikom korištenja Aplikacije ili web mjesta i informiraju vas o vašim pravima u vezi s privatnošću i o tome kako zakon štiti vaša prava. Molimo vas da pažljivo pročitate našu Pravila o privatnosti prije korištenja naše Usluge.

Poveznice na druge web stranice Naša Usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje ne posjeduje ili ne kontrolira Tvrtka.

Tvrtka nema kontrolu nad sadržajem, pravilima o privatnosti ni praksama bilo koje web stranice ili usluge treće strane. Nadalje, priznajete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao ili navodno nastao zbog korištenja ili oslanjanja na takav sadržaj, dobra ili usluge dostupne na ili putem takvih web stranica ili usluga.

Toplo vam savjetujemo da pročitate uvjete i odredbe te politike privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Prestanak Možemo odmah prekinuti ili suspendirati vaš pristup, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon prestanka, vaše pravo korištenja Usluge odmah prestaje.

Ograničenje odgovornosti Bez obzira na štetu koju biste mogli pretrpjeti, ukupna odgovornost Tvrtke i njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i vaše ekskluzivno sredstvo za sve prethodno navedene stvari bit će ograničeno na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako ništa niste kupili putem Usluge.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Tvrtka ili njezini dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka profita, gubitka podataka ili drugih informacija, prekida poslovanja, osobne ozljede, gubitka privatnosti koji proizlazi iz ili na bilo koji način povezan s korištenjem ili nesposobnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koriste s Uslugom ili na drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješteni o mogućnosti takve štete i čak i ako sredstvo ne uspije u svom osnovnom cilju.

Neki zakoni ne dopuštaju isključenje implicitnih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajnu ili posljedičnu štetu, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja mogu ne primjenjivati. U tim državama, odgovornost svake strane bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Ograničeno jamstvo “KAKO JE” i “KAKO JE DOSTUPNO” Usluga se pruža Vama “KAKO JE” i “KAKO JE DOSTUPNO”, sa svim nedostacima i greškama, bez ikakvog jamstva. U najvećoj mjeri dopuštenoj prema primjenjivom pravu, Tvrtka, u svoje ime i u ime svojih Povezanih osoba i njihovih licencodavaca i pružatelja usluga, izričito odbija sva jamstva, bilo izričita, implicirana, zakonom propisana ili drugačija, u vezi s Uslugom, uključujući sva implicitna jamstva o tržišnoj sposobnosti, prikladnosti za određenu svrhu, naslov i nekršenje, te jamstva koja mogu proizaći iz poslovanja, izvođenja, uporabe ili trgovinske prakse. Bez ograničavanja gore navedenog, Tvrtka ne pruža jamstvo ili obvezu te ne iznosi nikakve tvrdnje bilo koje vrste da će Usluga udovoljiti vašim zahtjevima, postići bilo kakve željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, zadovoljavati bilo koje standarde izvedbe ili pouzdanosti ili biti besplatna od grešaka ili da će se bilo kakve greške ili nedostaci moći ili će biti ispravljeni.

Ne ograničavajući prethodno navedeno, ni Tvrtka ni bilo koji pružatelj tvrtke ne daju nikakve tvrdnje ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili podrazumijevano: (i) u vezi s radom ili dostupnošću Usluge, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključenih u nju; (ii) da će Usluga biti neprekidna ili besplatna od grešaka; (iii) u vezi s točnošću, pouzdanošću ili valjanošću bilo koje informacije ili sadržaja pruženog putem Usluge; ili (iv) da su Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-mailovi poslani od strane Tvrtke ili u njezino ime slobodni od virusa, skripti, trojanskih konja, crva, zlonamjernih programa, vremenskih bombi ili drugih štetnih komponenata.

Neke nadležnosti ne dopuštaju isključenje određenih vrsta jamstava ili ograničenje primjenjivih zakonskih prava potrošača, pa se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja mogu ne primjenjivati na vas. No u tom slučaju, isključenja i ograničenja navedena u ovom odjeljku primjenjivat će se u najvećoj mjeri koju zakon dopušta.

Zakon koji se primjenjuje Zakoni zemlje, isključujući njene pravila o sudarima zakona, primjenjivat će se na ove Uvjete i na vaše korištenje Usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može podlijegati drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor u vezi s Uslugom, pristajete prvo pokušati neslužbeno riješiti spor kontaktiranjem Tvrtke.

Za korisnike Europske unije (EU) Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obvezujućih odredbi zakona zemlje u kojoj boravite.

Usklađenost sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja je podložna embargu vlade Sjedinjenih Američkih Država ili koja je označena od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država kao “zemlja koja podržava terorizam”, i (ii) niste navedeni na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Raskidljivost i odricanje Raskidljivost Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neizvršivom ili nevažećom, takva odredba će biti izmijenjena i tumačena kako bi se postigli ciljevi takve odredbe u najvećoj mjeri dopuštenoj prema primjenjivom zakonu i preostale odredbe će ostati potpuno važeće i učinkovite.

Odricanje Osim kako je navedeno ovdje, neispunjenje prava ili zahtjeva za izvršenje obveze u skladu s ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost strane da kasnije ostvari takvo pravo ili zahtjev za izvršenje, niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od bilo kakvog naknadnog kršenja.

Tumačenje prijevoda Ovi Uvjeti i odredbe mogli su biti prevedeni ako smo ih vam učinili dostupnim putem naše Usluge. Suglasni ste da će izvorni engleski tekst prevladati u slučaju spora.

Promjene ovih Uvjeta i odredbi Zadržavamo pravo, po našem vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija bitna, nastojat ćemo pružiti najmanje 30 dana obavijesti prije nego što nove odredbe stupe na snagu. Što čini bitnu promjenu bit će određeno prema našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše Usluge nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete biti vezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, molimo vas da prestanete koristiti web mjesto i Uslugu.

Kontaktirajte nas Ako imate bilo kakva pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

Putem e-maila: info@hdkbr.hr